Skip to content Skip to footer

PHÁT TRIỂN bản thân VỚI hài

Chính xác. Ngoài mục tiêu diễn hài chuyên nghiệp (được trả tiền), bạn hoàn toàn có thể học để phát triển các kỹ năng giao tiếp của bản thân.

Bạn tiết kiệm được thời gian. Trong 4 tuần mà vẫn học được những kỹ năng cần thiết để có thể diễn tại các buổi Open mic – Sân khấu mở. Thông thường những kỹ năng mất đến 4-6 tháng để hình thành.

Bạn sẽ học được cách quan sát cuộc sống, có góc nhìn hài hước về sự việc, ứng biến đối đáp thả miếng và sự tự tin vô cùng khi đứng trước đám đông.

Khóa học và workshop
8080+
Đơn vị hợp tác
8080+

lịch khóa học/workshop

Lịch khóa học/workshop sẽ được cập nhật sớm!